1 2

About Us

บริษัท วันวิสาข์ พร๊อพเพอร์ตี้ มีกำเนิดมาจาก คุณวันวิสาข์ ที่เป็นตัวแทน ซื้อ-ขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท ตั้งแต่ปี 2548 โดยดำเนินงานด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ กับลูกค้ามาตลอด จึงทำให้ ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และศรัทธา ในศักยภาพขององค์กร เรามีนโยบาย คือ “ โปร่งใส ซื่อสัตย์ จริงใจ” คือ หัวใจการทำงานของเรา ปัจจุบัน จึงมีลูกค้าให้ความไว้วางใจกว่า 100 ราย ที่ให้บริษัท วันวิสาข์ ช่วยดำเนินการ ในการฝากขาย/ให้เช่า/จำนำ/ขายฝากทุกประเภท